Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản: Púng Giắt 2 - Mường Mươn, Mường Chà, Điện Biên
 15/10/21  Chương trình tuần  7
Chi bộ trường MN số 2 Mường Mươn hiện có 16 đảng viên. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trong trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
 15/10/21  Chương trình tuần  7
Xã hội hóa giáo dục là việc làm thường xuyên và cần thiết đối với mỗi cơ sở giáo dục và đối với trường mầm non số 2 Mường Mươn việc vận động  xã hội hóa được làm thường xuyên và liên tục rất có hiệu quả.