Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường MN số 2 Mường Mươn đã khẳng định thương hiệu tại Điện Biên và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MN số 2 Mường Mươn được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.